Pomorski Oddział

Zapraszamy na wykłady w ramach nowego cyklu:

Superwizorzy na Śniadeckich.

W ramach tego cyklu superwizorzy Oddziału Pomorskiego prezentują swoje wybrane referaty, eseje,
lub inicjują dyskusję na wybrany temat.

Zapraszamy członków zwyczajnych i nadzwyczajnych, kandydatów PTPP oraz sympatyków i osoby zainteresowane psychoanalizą i psychoterapią psychoanalityczną.

06.10.2019 r. o godz. 19.00

/Ze względu na konferencję PTPP wyjątkowo w pierwszą niedzielę miesiąca/

p. Jarosław Zieliński

przedstawi referat pt.:

Zależność a uzależnienie w psychoterapii”

Jarosław Zieliński jest psychoterapeutą psychoanalitycznym, superwizorem i psychoterapeutą szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej; pracuje z pacjentami indywidualnymi oraz z parami i małżeństwami. Aktualnie pełni funkcję Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Spotkania odbywają się cyklicznie, w każdą drugą niedzielę miesiąca, o godz. 19.00
w naszej siedzibie w Gdańsku na ul. Śniadeckich 10. Mam nadzieję, że w kameralnej atmosferze siedziby uda nam się stworzyć dobrą , swobodną i bezpieczną atmosferę do dzielenia się myślami, wymiany poglądów i doświadczeń.

Serdecznie zapraszam i pozdrawiam
Jarek Zieliński
tel. 509 682 622
mail:
jarekzielinski@post.pl