Pomorski Oddział

PSYCHOANALITYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY

przy Studium Psychoterapii
Psychoanalitycznej „Trójmiasto”

 

 

 

KONSULTACJE

 

Psychoanalityczny Punkt Konsultacyjny oferuje konsultacje prowadzone przez psychoanalityka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego w asyście terapeuty, członka zespołu PPK, który następnie prowadzi pacjenta w psychoterapii w wymiarze od 2 do 3 sesji w tygodniu. W przypadku zgłoszenia osoby w wieku poniżej 18 lat pierwsze spotkanie odbywa się z samymi rodzicami.

 

Konsultacje najczęściej prowadzą do decyzji o podjęciu terapii psychoanalitycznej. Zdarza się, że konsultacje same w sobie spełniają pomocną funkcję dla konsultowanego, który nie podejmuje terapii.

 

ZEBRANIA KLINICZNE I NADZÓR SUPERWIZYJNY

 

Zespół terapeutów PPK pracuje w oparciu o zebrania kliniczne i nadzór superwizyjny. Na zebraniu klinicznym omawiany jest materiał z konsultacji opracowany przez asystenta oraz materiał z przebiegu prowadzonych terapii. Poza zebraniami klinicznymi, superwizjami zespół PPK uczestniczy w seminariach teoretycznych. PPK prowadzi kliniczną dokumentację prowadzonych pacjentów.

 

FUNKCJA SZKOLENIOWA I ZAWODOWEJ AKTYWNOŚCI

 

PPK łączy zatem funkcję szkoleniową, na którą składają się: obserwacja uczestnicząca prowadzenia konsultacji przez psychoanalityka, opracowanie materiału z konsultacji wraz ze wstępną diagnozą, superwizja oraz studia teoretyczne, z funkcją zawodowej aktywności w roli terapeuty psychoanalitycznego.

 

OPŁATY

 

Opłata za konsultacje i terapię psychoanalityczną uwzględnia finansowe możliwości pacjenta. Obok wariantu pełnej opłaty dostępny wariant opłaty dla osób z niskimi dochodami i osób czasowo bez dochodów. Zasadniczo nie odrzucamy nikogo z powodu niskich dochodów lub czasowych problemów finansowych, jeśli konsultant zaleci terapię.

 

ZESPÓŁ PPK

 

Nadzór merytoryczny i konsultacje prowadzi Maciej Musiał – psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i superwizor PTPP. Personel PPK stanowią psychoterapeuci – członkowie i kandydaci Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, którzy są absolwentami szkolenia Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto”: Alina Szabłowska, Janusz Stanek, Karina Tybusz, Danuta Barszcz, Beata Lewandowska, Oskar Zięba, Anna Szentak, Magdalena Błosińska, Anna Konopacka-Rzepiak, Robert Tomaszewski, Emilia Jurewicz.

 

ZGŁOSZENIA I KONTAKT

 

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo punkt-konsultacyjny@wp.pl. Prosimy, aby osoba zainteresowana konsultacjami i terapią nakreśliła powody szukania pomocy oraz zaznaczyła dotychczasowe próby radzenia sobie, takie jak psychoterapia czy wizyty u psychiatry lub inne formy. Więcej informacji o PPK znajduje się na: www.psychoanaliza.gda.pl