Spotkania dyskusyjne odbywające się cyklicznie, w każdą drugą niedzielę miesiąca,

w godz. 18.15 – 19.45 w naszej siedzibie w Gdańsku na ul. Topolowej 1/1.

Wstęp wolny.

Cykl zainicjowany i organizowany przez P. Jarosława Zielińskiego

 

10.12.2017 o godz. 18.15 odbędzie się praca nad materiałem klinicznym metodą „Tkania myśli”.
Materiał kliniczny przedstawi pani Marta Lipińska
W metodę wprowadzi i moderować będzie Jarosław Zieliński

 

„Tkanie myśli”, z którego skorzystamy na naszym spotkaniu, zostało opracowane i wprowadzone przez Johana Normana w roku 1997 w Szwedzkim Instytucie Psychoanalitycznym. Pierwszy w Polsce wprowadzał tę metodę Andrzej Werbart. Celem spotkania tkania myśli jest stworzenie takich ram do prezentacji materiału klinicznego, które pozwalają uniknąć działania negatywnych wzorców nieświadomego funkcjonowania grupy /m.in. zależność, rywalizacja, tworzenie koalicji/,  chroniąc integralność terapeuty i jego zdolność do autorefleksji, tworząc jednocześnie optymalne warunki do wykorzystania skojarzeń grupy. Prezentowany materiał kliniczny /zapis sesji/ poddawany jest pracy członków grupy, którzy dzielą się swobodnymi skojarzeniami wynikającymi z klinicznego doświadczenia.. Przy takiej prezentacji informacje o pacjencie ograniczone są do settingu, wieku i płci. Grupa koncentruje się na prezentowanych sesjach.

 

Dla osób, które chciałyby zapoznać się z problematyką „Tkania myśli” wcześniej, proponuję dwa teksty:

 

Björn Salomonsson – Psychoanalityczna prezentacja przypadku w grupie tkania myśli: o przeciwprzeniesieniu i dynamice grupowej
Johan Norman, Bjorn Salomonsson – Metoda prezentowania i komentowania psychoanalitycznego materiału klinicznego w grupie rówieśniczej.
Artykuły można otrzymać kontaktując się ze mną, email: jarekzielinski@post.pl

 

14.01.2018 r. o godz. 18.15 Pani Katarzyna Roczek wygłosi  referat pt.:

 

Perłowe usta jako wyraz „zakazu wstępu” i odmowa relacji – proces leczenia pacjentki
z zaburzeniami odżywiania.

 

Jest to referat wprowadzający, który p. Katarzyna Roczek obroniła przed Komisją Egzaminacyjną Rady PTPP w  listopadzie 2017 roku i została członkiem zwyczajnym Naszego Towarzystwa.

 

Zapraszając Państwa, Pani Katarzyna pisze:

 

„W referacie,  który zaprezentuję, próbuję zaakcentować powiązanie problematyki odżywiania ze sposobem bycia w relacji. Materiał kliniczny będzie  ilustracją toczonej przez moją pacjentkę wewnętrznej walki pomiędzy zależnościowymi pragnieniami, a poczuciem samowystarczalności”.

 

Osoby, które chciałyby zaprezentować referat, lub przestudiować artykuł, czy podzielić się doniesieniem konferencyjnym / lub innym/ zapraszam do  kontaktu Jarek Zieliński tel. 509 682 622  mail: jarekzielinski@post.pl