Spotkania dyskusyjne odbywające się cyklicznie, w każdą drugą niedzielę miesiąca,

w godz. 18.15 – 19.45 w naszej siedzibie w Gdańsku na ul. Topolowej 1/1.

Wstęp wolny.

Cykl zainicjowany i organizowany przez P. Jarosława Zielińskiego

 

12.11.2017 o godz. 18.15 pani Justyna Świerczyńska poprowadzi seminarium pt.:

 

 „Pacjent jako reżyser, przeniesienie jako spektakl – psychoanaliza z perspektywy sztuki teatralnej”.

 

Pani Justyna Świerczyńska zapraszając, pisze:

 

W moim wystąpieniu chciałbym się skupić na przybliżeniu punktów wspólnych psychoanalizy i sztuki teatralnej, jak również przytoczyć obecny w tekście Grotowskiego wątek kulturowych rytuałów, który stanowić będzie punkt odniesienia dla zrozumienia obu tych dziedzin.

 

Dla osób, które chciałyby zapoznać się z problematyką seminarium wcześniej, pani Justyna proponuje dwa teksty :
J. McDougall „Teatr przejściowy i poszukiwanie obsady” w: „Teatry umysłu. Iluzja i prawda na scenie psychoanalitycznej”
J. Grotowski „Teatr a rytuał”, w: „Grotowski. Teksty zebrane”.

Teksty te można otrzymać w wersji elektronicznej kontaktując się z panią Justyną Świerczyńską,
email:
psycholog@justyna-swierczynska.pl