W dniu 21.05.2016 odbędzie się wykład Cezarego Żechowskiego na UG.