Pomorski Oddział

Historia rozwoju psychoterapii psychoanalitycznej na Pomorzu

 

 

 

Prolog

Na początku XX wieku powstaje w Sopocie przy ul. Sobieskiego i działa do około 1920 roku Sanatorium Ostee ze specjalizacją w leczeniu nerwic, chorób serca i niedomagań trawiennych, a 7 marca 1925 roku Stanisława Przybyszewska-Panieńska wygłasza w Towarzystwie Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku (później Gdańskie Towarzystwo Naukowe) odczyt pt. „Zasady psychoanalizy”. W 1935 roku przyjeżdża na Pomorze i zostaje ordynatorem Zakładu Psychiatrycznego w Kocborowie w Starogardzie Gdańskim pochodzący z Lwowa 34-letni Tadeusz Bilikiewicz, docent habilitowany UJ z zakresu historii filozofii i medycyny, wówczas jeden z przedstawicieli polskiej psychoanalizy, autor m.in. „Psychoanalizy życia płciowego kobiety” (1933), „Psychoanalizy w praktyce lekarskiej” (1935) i „Psychopatologii marzenia sennego” (1937). Młody lekarz ma na swoim koncie cenne doświadczenie dwuletniej pracy (1926-28) w słynnej „psychoanalitycznej” Klinice Psychiatrycznej Burgholtzli w Szwajcarii. Stanowisko ordynatora pełni do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku.

Wybuch wojny przerywa zaznaczający się w latach 30-tych rozwój polskiej psychoanalizy, niektórzy psychoanalitycy emigrują (jak Segal czy Bychowski), inni zostają zamordowani. Po wojnie władza komunistyczna, dla której psychoanaliza jest wrogą marksizmowi-leninizmowi burżuazyjną teorią na usługach imperializmu, ma ułatwione zadanie. Nieliczni psychoanalitycy, którzy przeżyli, umierają wkrótce po wojnie, inni – jak Tadeusz Bilikiewicz – zostają zmuszeni do złożenia „samokrytyki” i zaczynają uprawiać psychologię w stylu Pawłowa (Dybel, 2000). W 1950 roku prof. Tadeusz Bilikiewicz obejmuje kierownictwo Katedry i Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej w Gdańsku i zostaje czołowym przedstawicielem nurtu psychiatrii biologicznej, który za jego sprawą staje się na szereg dziesięcioleci obowiązujący na Pomorzu.

Druga połowa lat 90-tych okazuje się przełomowa dla rozwoju psychoterapii psychoanalitycznej na Pomorzu – powstają wtedy pierwsze grupy szkolące się w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej. Wspomniana Ewa Wojciechowska, psychoanalityczka utworzonego 2 lata wcześniej w Warszawie Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, w 1999r. zaczyna w Sopocie pracę z grupą, w skład której wchodzą m.in. Maciej Musiał, Iza Falkowska, Justyna Zalewska-Klóska i Dorota Orłowska, a po roku-dwóch dołączają Beata Romańska i Grażyna Zajder. W latach 1996-2001 w Gdańsku prowadzi szkolenie Władysław Banaś z Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej (początkowe szkolenie z zakresu terapii psychodynamicznej po roku przekształca się w szkolenie psychoanalityczne) i zbiera wokół siebie liczną grupę trójmiejskich terapeutów. W pierwszym roczniku szkolenia są m.in. Iza Falkowska, Jolanta Krzemińska, Agnieszka Bittner-Jakubowska, Anna Posiewnik, Małgorzata Tartas, Anna Dyduch-Maroszek. Kolejną grupę superwizyjno-seminaryjną zaczyna prowadzić w 2000r. Wojciech Hańbowski z Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, który z czasem okaże się najbardziej wytrwałym i zaangażowanym z superwizorów, przyjeżdżających prowadzić zajęcia w Trójmieście – z kolejnymi grupami pracuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, nie kryjąc swojej dużej sympatii dla środowiska trójmiejskich terapeutów analitycznych.

W 2001 roku polscy terapeuci podejmują kontakty z przedstawicielami EFPP. W październiku 2001 roku podczas konferencji EFPP w Pradze odbywa się spotkanie polskiej grupy (w skład której wchodzą Maciej Musiał i Justyna Zalewska-Klóska z Trójmiasta, Olga Pilinow i Marzena Witkowska w Warszawy oraz Bartosz Puk z Krakowa) z Serge Frischem, ówczesnym Prezesem EFPP. W rezultacie powstaje w Polsce Krajowa Sieć Psychoterapii Psychoanalitycznej, którą tworzą Laboratorium Psychoedukacji oraz Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii z Warszawy, Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej i Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto”. W ramach tej sieci są wypracowywane standardy pracy i kształcenia terapeutów w oparciu o wymogi EFPP. Pod koniec 2001 roku Sieć staje się pełnym członkiem sekcji indywidualnej psychoterapii psychoanalitycznej osób dorosłych EFPP. W 2002 roku powstaje grupa robocza w celu utworzenia Towarzystwa.

W tym czasie w ramach Ośrodka Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto” zostaje utworzone Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej, które uzyskuje afiliację EFPP. Zarząd studium stanowią Maciej Musiał i Danuta Golec, konsultantem merytorycznym zostaje Ewa Wojciechowska. Pierwsi studenci podejmują szkolenie zgodne ze standardami EFPP. Analogiczne szkolenia działają w Warszawie (w ramach Studium Psychoterapii Analitycznej oraz Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii) i Krakowie (KSPP). Trójmiejscy terapeuci są wśród studentów wszystkich tych szkół.

 

 

W tym też okresie pierwsi trójmiejscy terapeuci podejmują swoje psychoterapie lub analizy szkoleniowe w Warszawie.

 

 

Regularnie odbywają się wykłady polskich psychoanalityków i psychoterapeutów psychoanalitycznych organizowane przez Trójmiejskie Koło Naukowe PTPP.
Referaty wygłaszają:
•    Serge Frisch (Belgijskie Towarzystwo Psychoanalityczne) – „Miłość i nienawiść w towarzystwach psychoanalitycznych”
•    Gregorio Kohon (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne) – prezentacja przypadku klinicznego „Miłość i perwersja”
•    Beata Maciejewska (PTPP i PTPa) – „ O sercu z kamienia. Rozważania o pewnym typie relacji z obiektem”
•    Władysław Banaś (PTPP) – „Psychoterapia psychoanalityczna młodej kobiety. List gończy czy poszukiwanie dowodu tożsamości”.

• Dr Brian Martindale (EFPP)  „Psychoza i rodzina – czy psychoanaliza może przyczynić się do ukazania nowych perspektyw?” ,
• Maciej Musiał  (Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto”) „Odzyskiwanie utraconych części siebie w procesie terapii psychoanalitycznej”,
• Małgorzata Ojrzyńska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne) „Przywracanie przeżyć – opis przypadku Pani A”,
• Justyna Zalewska-Klóska (Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto”) „Interpretacja jako kontener”.
Referaty wygłaszają:
•    Hanna Leszczyńską-Koenen (Niemieckie Towarzystwo Psychoanalityczne) „Between boundary and space – o trudności i konieczności elastycznego obchodzenia się z settingiem”,
•    Dorota Sierpińska (PTPP) „Zastój w procesie psychoterapii – błąd i uwikłanie w realność”,
•    Krzysztof Jusiński (PTPP) „Impas w pracy z pacjentem narcystycznym”
Referaty wygłaszają:
•    Bertrand Cramer (Szwajcaria) – „Przekazywanie obrazu kobiecości z matki na córkę”
•    Dr. hab Katarzyna Schier (PTPP i PTPa) – „Gdy umysł opiekuna budzi trwogę- mechanizm powstawania zaburzeń psychosomatycznych i Zespołu Munchausena- by proxy”
•    Piotr. Dworczyk (PTPP) – „Podróż Odyseusza jako metafora rozwoju umysłu”.

 

 

W latach 2009-2012 w znaczący sposób wzrasta liczba pomorskich członków PTPP, w tym certyfikowanych psychoterapeutów. Na dzień dzisiejszy oddział liczy 114 członków, w tym 63 członków zwyczajnych (certyfikowanych psychoterapeutów), 33 członków nadzwyczajnych i 18 kandydatów. W tej grupie jest 27 superwizorów i terapeutów szkoleniowych PTPP. Warto też dodać, że wśród naszych członków w Trójmieście są obecnie trzy osoby, które jednocześnie posiadają status licencjonowanego psychoanalityka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.
Wśród studentów i absolwentów Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto” jest 11 członków zwyczajnych, 22 członków nadzwyczajnych i 16 kandydatów – nie tylko z Trójmiasta, ale i z innych regionów Polski.
W 2010 roku rozpoczyna się w Trójmieście Szkolenie Podyplomowe, w którym biorą udział certyfikowani psychoterapeuci, część trójmiejscy terapeutów bierze udział w Szkoleniu Podyplomowym w Warszawie.
Obecnie wykłady psychoanalityczne w Trójmieście odbywają się z częstotliwością raz na 1 lub 2 miesiące.
Na dzień dzisiejszy w Trójmieście działają grupy superwizyjno-seminaryjne prowadzone przez Wojciech Hańbowskiego, Piotra Dworczyka i Athanazję Perdiki-Tomkowicz, Zofię Czepulonis-Panasiuk, Justynę Zalewską-Drzeżdżon, Grażynę Zajder, Macieja Musiała.

 

 

Okres przed powstaniem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej – lata 1997-2002

W latach 90-tych osoby związane zawodowo z pomocą psychologiczną i terapią organizują różne grupy samokształceniowe, wyjeżdżają na szkolenia do Warszawy. Różne osoby i grupy poszukują formuły rozwoju i pracy w ramach istniejących rozwiązań prawnych i instytucji oraz tworząc nowe struktury. Maciej Musiał wspomina: „Pamiętam, że latach 96-98 spotykaliśmy na Srebrzysku w Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Założycielkami tej sekcji 1990 roku były m.in. Dorota Orłowska i Małgosia Tartas. W zebraniach uczestniczyły m.in. właśnie Dorota, Małgosia, Iza Falkowska, Ewa Motak, a także Piotr Morawski, który w przewodniczeniu sekcji w latach 96-98 zastąpił Dorotę. Dyskutowaliśmy, rozważaliśmy… Postanowiliśmy zorganizować seminarium dotyczące etycznych problemów psychoterapii i zwróciłem się z tą sprawą do Ewy Wojciechowskiej. Seminarium odbyło się na Akademii Medycznej. Poprowadzili je profesor Stefan Leder i właśnie Ewa Wojciechowska. Na widowni był profesor Adam Bilikiewicz. To była niezwykła okoliczność, bo jego ojciec przed wojną był w grupie, która się szkoliła w psychoanalizie. Myślę, że obecność Adama była symboliczna. Sądzę, że seminarium było to udane i chyba miało rezonans w środowisku. I wtedy umówiłem się z Ewą na zorganizowanie w Sopocie grupy seminaryjno – superwizyjnej. Pracowaliśmy kilka lat.”

W październiku 2002 roku w Sopocie odbywa się I Polska Konferencja Psychoterapii Psychoanalitycznej pt. „Czynniki leczące w ujęciu psychoanalitycznym” z udziałem Honorowego Prezydenta EFPP dr Briana Martindale’a i przewodniczącej sekcji psychoterapii psychoanalitycznej dorosłych EFPP Margarety Morner. Organizatorem Konferencji jest Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto” przy wsparciu Koła Nauk Psychologicznych UG „ANIMA”. W gronie uczestników jest wielu psychoanalityków z Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, którzy swoją obecnością wspierają tą inicjatywę. Pierwszego dnia zostają wygłoszone 4 referaty:

foto-1

Następnie odbywają się 3 grupy superwizyjne prowadzone przez psychoanalityków Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego: dr Annę Czownicką, Ewę Wojciechowską i kandydata PTPa Tomasza Kudelskiego. Drugiego dnia odbywają się warsztaty: Margareta Morner (EFPP) i Marzena Witkowska (Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii) „Perspektywa psychoterapii psychoanalitycznej w systemie instytucji publicznej”, Olga Pilinow (Studium Psychoterapii Analitycznej) „Proces powstawania interpretacji”, Iwona Nidecka (Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii) „Setting jako czynnik leczący”, Maciej Musiał (OPP „Trójmiasto”) „Sen jako przejaw nieświadomości pacjenta w terapii psychoanalitycznej” i Edyta Biernacka z (Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej) „Wyobraźnia jako czynnik leczący”.

foto-2

Powstanie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i lata kolejne

 

16 lutego 2003 roku w Warszawie odbywa się zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pierwszym Prezesem PTPP zostaje z dużym poparciem wybrany Maciej Musiał, który pełni tą funkcję w latach 2003-2004 i w kolejnej kadencji  2004-2006.

 

Dotychczasowi organizatorzy Polskiej Konferencji Psychoterapii Psychoanalitycznej przekazują ją PTPP i kolejna konferencja już pod egidą Towarzystwa jako II Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej odbywa się w Sopocie w październiku 2003r. Komitet organizacyjny tworzą Izabela Falkowska, Maciej Musiał, Anna Posiewnik, Beata Romańska i Justyna Zalewska-Klóska.

 

foto-3

 

Rok 2004 zaznacza się tym, że pierwsi trójmiejscy terapeuci uzyskują warunkowo certyfikaty psychoterapeuty PTPP i superwizora PTPP oraz uzyskują uprawnienia do prowadzenia terapii szkoleniowych. W tym gronie są: Ewa Drążkowska-Zielińska, Izabela Falkowska, Anna Maroszek, Maciej Musiał, Beata Romańska, Grażyna Zajder, Justyna Zalewska-Klóska i Jarosław Zieliński.

 

Dwukrotnie mieliśmy zaszczyt gościć w Sopocie dr Hannę Segal (w latach 2004 i 2010). Dr Segal prowadziła wtedy wykłady i seminaria dla trójmiejskich psychoterapeutów psychoanalitycznych. Szczególnie porusza nas wątek sopocki w życiu Hanny Segal. W latach 20-tych, jako kilkuletnia dziewczynka, przebywała z rodzicami na wakacjach w Sopocie i mogła spoglądać na morze nie tylko z plaży i mola, ale także z balkonu Grand Hotelu, w którym wtedy zamieszkiwała. Po latach odnalazła starą fotografię z tamtego pobytu, na której jest przyszły Jej mąż, Paweł Segal z matką, na kolanach której siedzi oraz mała Hanka stojąca z nimi.

foto-4 (1)

Od lewej: Maciej Musiał, Hanna Segal, Wojciech Hańbowski

 

7 października 2006 roku odbywa się w Gdańsku V Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, jej temat to „Wczesny rozwój umysłu dziecka – konsekwencje kliniczne” Organizatorkami są Grażyna Zajder, Beata Romańska, Anna Dyduch-Maroszek i Ewa Drążkowska-Zielińska.

Grupy superwizyjne i seminaria w Trójmieście przez kolejne lata prowadzą: Alicja Bobowska, Wojciech Hańbowski, Tomasz Kudelski, Anna Czownicka, Ewa Głód, Wioletta Rębecka, Władysław Banaś i Edyta Biernacka. Z Wielkiej Brytanii przyjeżdża z wykładami i seminariami Wiktor Sedlak i Ora Dresner, a z Australii Michał Łapiński.

17 października 2009 roku odbywa się w Gdańsku kolejna, tym razem VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, pt. „Oblicza miłości”. Organizują ją Małgorzata Głowacaka, Joanna Chmarzyńska, Danuta Sienkiewicz, Agnieszka Bielawska i Katarzyna Procenko-Słaboszowska.

W 2011 roku zostaje powołana grupa koordynująca prace Pomorskiego Regionu PTPP. W jej skład wchodzą Agnieszka Topolewska, Katarzyna Kędziora–Kummer. Agnieszka Niemirowicz-Sławek i Lech Kalita. W efekcie ich pracy powstaje strona internetowa Pomorskiego Regionu PTPP oraz projekt Biblioteki Elektronicznej PTPP autorstwa Lecha Kality. Grupa przedstawia środowisku oraz Zarządowi PTPP projekt zmian do Statutu PTPP umożliwiających tworzenie jednostek terenowych PTPP. Projekt ten stanowi pierwszy krok w kierunku utworzenia Oddziału Pomorskiego PTPP. Grupa odnawia współpracę PTPP z Kołem Nauk Psychologicznych „Anima” działającym przy UG, dzięki czemu „Anima” staje się współorganizatorem części wykładów psychoanalitycznych.

Psychoterapeuci psychoanalityczni na Pomorzu biorą udział w wielu inicjatywach w ramach służby zdrowia, placówek pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych, przyczyniając się w istotny sposób do popularyzacji myśli psychoanalitycznej i pokazując, że może mieć ona zastosowanie w szeroko rozumianym życiu społecznym.

 

Od kwietnia 2013 roku działała Grupa Robocza zajmująca się utworzeniem Oddziału Pomorskiego PTPP w składzie: Joanna Prendota, Ewa Furmaniec, Ewa Tuszer, Izabela Falkowska, Agnieszka Humiecka, Małgorzata Głowacka, Katarzyna Kedziora –Kummer, Agnieszka Topolewska i Justyna Zalewska- Drzezdżon.

W grudniu 2013r do grupy roboczej dołączyli: Jolanta Krzemińska, Jarosław Zieliński, Beata Romańska, Krystyna Plata, Iwona Zgondek –Stram, Kamila Rozbiewska- Skorbun, co zaowocowało utworzeniem 10.05.2014 Grupy Założycielskiej w składzie 15 osób. Za zgodą Zarządu PTPP Grupa Założycielska zorganizowała  Walne Zebranie Założycielskie 29.06.2014r . Przewodniczącą była Beata Romańska,  sekretarzem Małgorzata Głowacka. Odbyły się wybory, wskutek których powstał Zarząd Oddziału w składzie: Iwona Zgondek- Stram- przewodnicząca, Katarzyna Kedziora-Kummer- sekretarz, Kamila Rozbiewska- Skorbun- skarbnik i Izabela Falkowska, Joanna Prendota- członkowie Zarządu.

Komisja Rewizyjna w składzie: Jolanta Krzemińska, Krystyna Plata i Ewa Furmaniec, oraz Ewa Tuszer (która zrezygnowała z tej funkcji jesienią 2014 na rzecz pełnienia funkcji wice Prezesa PTPP.)

W tym czasie trwały już starania o pozyskanie lokalu na siedzibę Oddziału. Zostało utworzone Konto mailowe Oddziału, Konto bankowe Oddziału i pieczątka.

 

foto-6

 

foto-7

 

Na początku 2014r Beata Romańska, Justyna Zalewska, Izabela Falkowska i Małgorzata Tartas zgłosiły do Zarządu PTPP chęć utworzenia PSP na terenie Trójmiasta przy PTPP. 25.03.2014 odbyło się zebranie  Prezesa PTPP Katarzyny Skrzypek  z superwizorami ze środowiska Trójmiejskiego, na którym zaakceptowano większością głosów Zarząd Szkoły PSP w składzie: Beata Romańska, Justyna Zalewska, Izabela Falkowska i Małgorzata Tartas. Od września rozpoczęły się zajęcia z częstotliwością raz w miesiącu. Nauczyciele składający się z superwizorów Trójmiejskich zrzekli się swojego wynagrodzenia na rzecz rozwoju Pomorskiego Oddziału PTPP.

Kolejną inicjatywą na początku 2014r. uwieńczoną sukcesem i rosnącym zainteresowaniem stało się utworzenie z inicjatywy Macieja Musiała i Joanny Prendoty Filmu na kozetce. Do współpracy przy klubie filmowym dołączyły Magdalena Żylicz i Justyna Świerczyńska. Do 2015r klub filmowy działał na UG  (OPP Trójmiasto, DKF UG i PTPP). Od początku 2015r Klub PTPP „Film na kozetce Kino i Psychoanaliza” oddzielił się od OPP i DKF i rozpoczął współpracę z UM w Sopocie i DKF Kurort. Co miesiąc odbywają się projekcje wybranych filmów połączone z dyskusją z udziałem psychoanalityków, psychoterapeutów psychoanalitycznych oraz innych przedstawicieli nauk humanistycznych oraz kultury.

 

Nieprzerwanie organizowane są wykłady na UG przy współpracy oddziału PTPP  i Instytutu Psychologii UG z częstotliwością 1 wykład na dwa miesiące.

 

Na Uniwersytecie SWPS prowadzone są przez naszych członków wykłady dla studentów.

 

Członkowie Oddziału pomorskiego aktywnie biorą udział w pracy na rzecz całego środowiska PTPP w Polsce redagując Biuletyn (Ewa Drążkowska-Zielińska i Jarosław Zieliński w latach 2008-2010; Izabela Falkowska w latach 2010-2013; Agnieszka Bielawska 2010-2015) oraz w Radzie PTPP (Justyna Zalewska w latach 2008-2010, Beata Romańska 2008-2010 , Irena Rafalska 2008-2010; Izabela Falkowska 2010-2012; Danuta Sienkiewicz 2010-2012, Grażyna Zajder 2010-2012,Irena Rafalska 2010-2012, Aleksandra Gołębiewska 2010-2012, Anna Dyduch-Maroszek 2012-2014 , Dorota Orłowska-Drąg 2012-2014, Małgorzata Chojnowska 2012-2014, Magdalena Mądra 2012-2014; Dorota Orłowska- Drąg 2014-2016, Maciej Musiał-2014-2016) a także w Zarządzie PTPP (Anna Posiewnik 2008-2010; Katarzyna Słaboszowska-Procenko 2010-2012; Agnieszka Topolewska i Małgorzata Głowacka 2012-2013; Ewa Tuszer 2014-2016 i Lech Kalita 2014-2016) i w Komisji Etycznej (Justyna Zalewska 2010-2012 , Beata Romańska, 2012-2014, Anna Posiewnik 2014-2016 i Małgorzata Chojnowska 2014-2016) i w Komisji Rewizyjnej (Ewa Tuszer i Ewa Furmaniec 2012-2014; Beata Romańska 2014-2016).

 

W dniu 04 czerwca 2017 roku, na Walnym Zebraniu członków Oddziału Pomorskiego PTPP wybrano Zarząd II kadencji w składzie: przewodnicząca – Katarzyna Krysztop, skarbnik – Anna Szulc-Cieplicka, sekretarz – Anna Nowalińska-Samson, członkowie – Joanna Szymczak i Joanna Chmarzyńska-Golińska. Wybrana została także Komisja Rewizyjna w składzie: Ewa Furmaniec, Jolanta Krzemińska, Krystyna Plata.

 

Od kwietnia 2018 r. Oddział Pomorski ma swoją siedzibę w Gdańsku przy ul. Śniadeckich 10.

Uaktualniona została strona internetowa oddziału.

 

Kontakt z Zarządem Oddziału odbywa się drogą mailową: pomorskie@ptpp.pl