Pomorski Oddział

— Psychoanalityczna Szkoła Psychoterapii Trójmiasto – szkolenie organizowane przez
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej

 

www.szkolatrojmiasto.ptpp.pl

www.facebook.com/szkolapsychoterapii/?fref=ts

 

–Afiliowane przez PTPP szkolenie Ośrodka Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto”

 

www.psychoanaliza.gda.pl

http://www.facebook.com/opptrojmiasto