Seminaria i grupy superwizyjne

 

Superwizorzy i psychoterapeuci, a także psychoanalitycy dzielą się swoim doświadczeniem w ramach współpracy z placówkami sektora publicznego. JustynaZalewska Drzeżdżon oraz Wojciech Hańbowski superwizują pracę Miejskiej Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, Wojciech Hańbowski także – Dziennego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Gdańskim Centrum Zdrowia Ewa Drążkowska-Zielińska prowadzi seminaria teoretyczne i kliniczne w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Agnieszka Topolewska superwizuje oddział młodzieżowy Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku. Edyta Biernacka superwizuje pracę psychoterapeutów z Centrum Zdrowia Psychicznego Optimed.

 

Izabela Falkowska wraz z Iwoną Olechnowską oranizują grupę seminaryjną „Superwizja superwizji”. W grupie uczestniczy 13 superwizorów z Pomorza. Spotkania odbywają się 2 razy do roku.
W publicznych placówkach można skorzystać z terapii analitycznej prowadzonej przez certyfikowanych psychoterapeutów lub osoby będące w trakcie szkolenia. Taką pomoc świadczą m.in Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Seksuologiczna w Gdyni przy ul. Traugutta 9, Centru Medyczne „Kardiotel” w Sopocie przy ul. Jana z Kolna 16. Centrum Zdrowia Psychicznego Optimed w Gdańsku, przy ul. Jaskółczej 7/15, Gdańskie Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej przy ul. Racławickiej 17 oraz Poradnia Zdrowia Zdrowia Psychicznego w Żukowie.

 

W Trójmieście działają liczne grupy seminaryjno-superwizyjne prowadzone przez superwizorów i superwizorki z Trójmiasta i z innych miast. Grupa superwizyjna pod szyldem Psychoanalitycznego Punktu Konsultacyjnego, prowadzona przez Macieja Musiała umożliwia terapeutom obserwowanie konsultacji prowadzonych przez psychoanalityka w ramach PPK. Anna Czownicka prowadzi grupę studiującą Winnicotta i innych niezależnych psychoanalityków. Dwa razy do roku spotyka się grupa seminaryjna Victora Sedlaka. Jarosław Zieliński prowadzi dwie grupy superwizyjno – seminaryjne, skupiające terapeutów zajmujących się psychoanalityczną psychoterapią par i małżeństw. Obie grupy studiują książkę „Psychoterapia par” pod redakcją Stanleya Ruszczyńskiego i superwizują swoją pracę z parami i małżeństwami. Grupy superwizyjne prowadzi także Justyna Zalewska-Drzeżdżon.

 

Członkowie i członkinie PTPP są także zaangażowanie w działanie wielu innych inicjatyw mających na celu szkolenia, pomoc terapeutyczną i propagowanie myśli analitycznej. Do takich inicjatyw należą między innymi Stowarzyszenie Pro-Mama, którego prezeską jest Anna Dyduch-Maroszek, które zajmuje się pomocą okołoporodową, Stowarzyszenie „Zielona Myśl” prowadzone przez Annę Faber i Katarzynę Janasiewicz-Nowak oraz Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii oraz Instytut Psychoterapii i Psychotraumatologii Triada.

 

 

Szkolenia uzupełniające 2015/2016:

1/ Seminarium organizowane przez Ewę Drążkowską Zielińską i Jarosława Zielinskiego (seminaria teoretyczne i kliniczne raz w miesiącu).

2/ Seminarium „Psychoanalityczna psychoterapia par i małżeństw” prowadzona przez Jarosława Zielińskiego, objęte patronatem Zarządu PTPP (seminarium superwizyjno-teoretyczne raz w miesiącu). Więcej informacji pod adresem: jarekzielinski@post.pl

 

Seminarium „Psychoanalityczna praca z rodziną” – prowadzi Agnieszka Humięcka (biuro@diagnozaterapia.pl, tel. 531539639)