Pomorski Oddział

Seminaria i grupy superwizyjne

 

Superwizorzy i psychoterapeuci, a także psychoanalitycy dzielą się swoim doświadczeniem w ramach współpracy z placówkami sektora publicznego:

 

Justyna Zalewska oraz Wojciech Hańbowski superwizują pracę Miejskiej Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień

Edyta Biernacka superwizuje pracę psychoterapeutów z Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed.

Maciej Musiał jest superwizorem zespołu klinicznego w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej „Racławicka”.

 

W publicznych placówkach można skorzystać z terapii analitycznej prowadzonej przez certyfikowanych psychoterapeutów lub osoby będące w trakcie szkolenia. Taką pomoc świadczą m.in:

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Seksuologiczna w Gdyni przy ul. Traugutta 9,

 

Centrum Medyczne „Kardiotel” w Sopocie przy ul. Jana z Kolna 16.

 

Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed w Gdańsku, przy ul. Jaskółczej 7/15,

 

Gdańskie Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62,

 

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej przy ul. Racławickiej 17

 

Poradnia Zdrowia Zdrowia Psychicznego w Żukowie.

 

 

W Trójmieście działają liczne grupy seminaryjno-superwizyjne prowadzone przez superwizorów i superwizorki z Trójmiasta i z innych miast.

 

 1. Maciej Musiał prowadzi semianaria kliniczne i teoretyczne dla terapeutów Psychoanalitycznego Punktu Konsultacyjnego. W ramach PPK konsultacje prowadzi psychoanalityk w asyście terapeuty, który przewidziany jest do prowadzenia psychoterapii z pacjentem.
 2. Anna Czownicka prowadzi grupę studiującą Winnicotta i innych niezależnych psychoanalityków.
 3. Dwa razy do roku spotyka się grupa seminaryjna Victora Sedlaka.
 4. Ewa Drążkowska-Zielińska prowadzi  grupę superwizyjno – seminaryjną w ramach Szkolenia Uzupełniającego /studiowane są teksty autorów niezależnych/ oraz seminaria kliniczne i teoretyczne dla studentów Psychoanalitycznej Szkoły Psychoterapii PTPP Trójmiasto.
 5. Jarosław Zieliński prowadzi grupę superwizyjno – seminaryjną, skupiającą terapeutów zajmujących się psychoanalityczną psychoterapią par i małżeństw, superwizję w formie   „tkania myśli” dla grupy w ramach Szkolenia Uzupełniającego oraz seminaria kliniczne i teoretyczne dla studentów Psychoanalitycznej Szkoły Psychoterapii PTPP Trójmiasto.
 6. Grupy superwizyjne prowadzi także Justyna Zalewska.
 7. Maciej Musiał prowadzi grupę seminaryjno-superwizyjną oraz grupę dyskusyjną z psychiatrami i terapeutami.

 

Członkowie i członkinie PTPP są także zaangażowanie w działanie wielu innych inicjatyw mających na celu szkolenia, pomoc terapeutyczną i propagowanie myśli analitycznej. Do takich inicjatyw należą między innymi:

 • Stowarzyszenie Pro-Mama zajmujące się pomocą okołoporodową, którego prezeską jest Anna Dyduch-Maroszek
 • Stowarzyszenie „Zielona Myśl” prowadzone przez Annę Faber i Katarzynę Janasiewicz-Nowak
 • Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii
 • Instytut Psychoterapii i Psychotraumatologii Triada