Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej jest częścią strukturalną Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP). Polska reprezentowana jest w strukturach Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP) wyłącznie przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP).Towarzystwo liczy obecnie 265 członków, w tym 141 spełniających kryteria psychoterapeuty psychoanalitycznego, skupia terapeutów z całej Polski.

 

Region pomorski liczy 35 członków zwyczajnych PTPP i blisko 40 członków nadzwyczajnych i kandydatów. Jesteśmy prężnie rozwijającym się regionem, staramy się dbać o rozwój psychoterapii psychoanalitycznej w naszym regionie i poza nim. Dbamy o popularyzację wiedzy na temat terapii  psychoanalitycznej i myśli psychoanalitycznej. Cenny jest dla nas wysoki poziom szkoleń oraz o przestrzeganie standardów zawodowych i etycznych zgodnie ze standardami zalecanymi przez EFPP.

Od listopada 2016 roku Oddział ma swoją siedzibę w Gdańsku przy ul. Topolowej 1/1.