Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej jest częścią strukturalną Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP). Polska reprezentowana jest w strukturach Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP) wyłącznie przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP).Towarzystwo liczy obecnie 265 członków, w tym 141 spełniających kryteria psychoterapeuty psychoanalitycznego, skupia terapeutów z całej Polski.

 

Region pomorski liczy 35 członków zwyczajnych PTPP i blisko 40 członków nadzwyczajnych i kandydatów. Jesteśmy prężnie rozwijającym się regionem, staramy się dbać o rozwój psychoterapii psychoanalitycznej w naszym regionie i poza nim. Dbamy o popularyzację wiedzy na temat terapii  psychoanalitycznej i myśli psychoanalitycznej. Cenny jest dla nas wysoki poziom szkoleń oraz o przestrzeganie standardów zawodowych i etycznych zgodnie ze standardami zalecanymi przez EFPP.

Od kwietnia 2018 roku Oddział ma swoją siedzibę w Gdańsku przy ul. Śniadeckich 10.

 

Psychoanalityczna Szkoła Psychoterapii w Trójmieście zaprasza na kolejną edycję szkolenia z psychoterapii psychoanalitycznej.
Szkolenie trwa 4 lata, przygotowuje do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, zajęcia są prowadzone przez superwizorów PTPP oraz psychoanalityków PTPa.
Wszystkie informacje-program, regulamin i ankieta kwalifikacyjna są dostępne na stronie: www.ptpp.pl/szkolenia-ptpp/
Cały dochód ze szkolenia przeznaczony jest na rozwój Oddziału Pomorskiego PTPP.
REKRUTACJA TRWA DO KOŃCA CZERWCA 2018
Zajęcia odbywają się w siedzibie Towarzystwa:
Gdańsk, ul. Śniadeckich 10
KONTAKT Sekretariat czynny:
wtorek 20-22, środa 12-13
czwartek 13-15, piątek 18-20
telefon: 501 413 139
e-mail: szkola.trojmiasto@ptpp.pl
www.szkolatrojmiasto.ptpp.pl